Scrisoare deschisă adresată Domnului Președinte al României, Klaus Iohannis.

uncer_logo

SCRISOARE DESCHISĂ

Către Administrația Prezidențială
Domnului Președinte Klaus Iohannis

Stimate Domnule Președinte,

Uniunea Creatorilor de Emisiuni Radiofonice (UNCER) se adresează Dumneavoastră, în calitate de garant al respectării Constituției, cu solicitarea de a nu promulga legea care anulează taxa radio-tv. Această lege aduce grave prejudicii autonomiei şi independenţei editoriale ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune, fiind în detrimentul cetăţenilor, democraţiei şi a misiunii publice asumate.
Prin întreaga lor activitate, media publice trebuie să asigure pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a informaţiilor, precum şi informarea corectă a opiniei publice. Din această perspectivă, autonomia şi independenţa editorială ale serviciilor publice de radio și televiziune trebuie garantate prin lege şi ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influenţele oricăror partide, formaţiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale şi economice sau grupuri de presiune.
Prin eliminarea taxei radio-tv și finanţarea integrală de la bugetul de stat se elimină legătura directă între publicul beneficiar şi Radio România/TVR. Atenţionăm asupra pericolului real ca cele două servicii publice să devină societăți guvernamentale, lipsite de autonomie, independenţă și de credibilitate în exercitarea misiunii lor publice, precum și în susținerea unei societăţi unite şi democratice.
Ca realizatori de emisiuni, preocupați de a ne îndeplini misiunea cu devotament și profesionalism, suntem profund îngrijorați de consecințele unei astfel de legi, prin care există riscul subordonării media publice şi exercitarea controlului politic asupra deciziilor editoriale.
Ca urmare a celor argumentate, dar și cu speranța recunoașterii profesionalismului jurnalistic extercitat cu bună-credință, în slujba cetățenilor, vă solicităm să nu promulgați această lege.

Consiliul Director
UNCER

31.10.2016

uncer_scrisoare_deschisa_adm_prezidentiala