Statutul UNCER

16 iunie 2016

STATUTUL ASOCIATIEI UNCER

uncer_logo

Asociatia UNCER este o organizatie apolitica, neguvernamentala, fara scop lucrativ, a jurnalistilor, oamenilor de arta si a celor care lucreaza in mass-media sau contribuie la realizarea si dezvoltarea proiectelor specifice acestui domeniu.
UNCER sustine cresterea profesionalismului si standardelor profesionale in domeniul mass media si in jurnalismul radiofonic in special.
UNCER reuneste sub egida sa personalitati marcante din jurnalismul de radio si din mass media, din diverse domenii de activitate – sanatate, stiintific, academic, cultural, ecologic etc., care adera la aceste nobile obiective.
UNCER isi propune sa ajute la sprijinirea, imbogatirea si perfectionarea activitatilor menite sa ridice prestigiul profesional al jurnalistului de radio.
UNCER isi propune atragerea in actiuni comune de perfectionare profesionala a specialistilor din mass-media din tara si de peste hotare (a creatorilor de origine romana, in primul rand).
UNCER va milita pentru a asigura recunoasterea de catre forurile in drept a creatiei radiofonice originale, precum si protectia acesteia pe plan national si international.
Asociatia UNCER isi propune organizarea de actiuni privind marirea bazei financiare, de documentare si studiu a asociatiei si perfectionarea profesionala a membrilor asociatiei.
Asociatia UNCER doreste stabilirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare, la nivel national si international, cu statii de radio si TV din alte tari si cu alte organizatii similare.
Asociatia UNCER are in centrul atentiei cresterea calitatii emisiunilor sub aspectul continutului si formei de prezentare, promovarea valorilor autentice, materiale, spirituale si umane.

OBIECTIVE
Asociatia UNCER, avand ca elemente centrale sustinerea profesionalismului jurnalistic si radiofonic, in special, a standardelor profesionale in mass-media, a educatiei si comunicarii si ariile de activitate ce deriva din acestea, are urmatoarele obiective:
COMUNICARE SI INFORMARE
1.1 Promovarea liberului acces la informatiile de interes public, etica jurnalistica, profesionalizarea jurnalistilor si consolidarea formelor asociative ale profesionistilor de media, promovarea presei ca serviciu de interes public, transparenta surselor de finantare ale mass media etc.
1.2 Determinarea cresterii calitatii jurnalismului de la culegerea stirii, la verificarea datelor si informatiilor, la modul ei de prezentare si difuzare indiferent de media.
1.3 Continuarea experimentarii si inovararii si sustinerea unui jurnalism bazat pe date.
1.4 Conturarea unei viziuni privind viitorul jurnalismului, strategii de media, analiza audienţei, managementul media si intarirea relatiei de incredere cu audienta.
1.5 Sa militeze pentru redobândirea credibilităţii profesiei prin acurateţea informaţiilor oferite, loialitatea faţă de audienţă şi recâştigarea încrederii acesteia
1.6 Sa devina ‘vocea jurnalistilor’ si sa realizeze un dialog intre jurnalisti, patroni, sindicate ale jurnalistilor, organizatii media, ONG-uri, bloggeri, social media si cetateni, pentru a atinge cele mai inalte standarde profesionale.
INTERACTIUNE SOCIALA SI DIVERTISMENT
1.7 Promovarea libertatii de expresie, a valorilor democratice, a diversitatii, precum si a scopurilor/idealurilor serviciului public de radiodifuziune, monitorizarea drepturilor omului, promovarea minorilor si demnitatea umana si sa vina in intampinarea nevoilor sociale si culturale ale comunitatii, in vederea eliminarii inegalitatilor, discriminarii, excluderii si marginalizarii sociale, saraciei, violentei.
1.8 Dezvoltarea actiuni multi-media si a proiectelor privind diversitatea si dialogul multicultural, promovarea initiativelor culturale, monitorizarea drepturilor omului si copilului, inclusiv a grupurilor vulnerabile si a minoritatilor de orice fel.
1.9 Sprijinirea membrilor sai in procesul de tranzitie catre era internetului prin identificarea noilor provocari si oportunitati si elaborarea de proiecte si programe multi-media pe care sa le abordeze spre interesul si folosul membrilor asociatiei si jurnalistilor in general.
1.10 Promovarea solidaritatii sociale prin trezirea constiintei sociale a fiecarei persoane si sensibilizarea opiniei publice si a comunitatii cu privire la aportul pe care il poate aduce fiecare persoana la construirea unui viitor sustenabil.
1.11 Promovarea excelentei in productia de mass-media prin organizarea de evenimente prin care sa se celebreze si premieze productiile mass-media din domenii precum: stiri si viata cotidiana/sociala, drepturile omului, ecologie si mediu, stiinta si inovatie, cultura, sport, relatii internationale si politica etc.
1.12 Cooperea si dezvoltarea de retele de cooperare si parteneriate la nivel local, regional, national si international pentru promovarea valorilor democratice si viziunii tinerilor si implicarii acestora in procesul decizional guvernamental si de formulare a politicilor pentru o guvernare transparenta si echitabila.
1.13 Sa contribuie la inlaturarea barierelor dintre vechile si noile media, dintre print şi digital, dintre cele de interes general si cele specializate, dintre cele gratuite si cele platite, dintre cele de afaceri si cele non-profit, dintre cele de interes local si cele de interes national sau international.
EDUCATIE – PENTRU MEDIU SI ECOLOGIE, SANATATE, TEHNOLOGIE SI IT, SPORT, VALORI SPIRITUALE – SI CULTURA
1.14 Colaborarea cu organizatii si specialisti in vederea dezvoltarii de proiecte pentru formarea si insusirea cunostintelor, abilitatilor si deprinderilor practice de comunicare a copiilor si tinerilor, in cadrul unor cursuri/ateliere/programe multi-media de familiarizare cu specificul comunicarii audio-vizuale, in domenii precum sanatatea, mediu si ecologie, tehnologie si IT, sport, valori spirituale, cultura etc.
1.15 Imbunatatirea educatiei ecologice si trezirea constiintei ecologice in cadrul intregii comunitati, in vederea responsabilizarii cu privire la biodiversitate, ecosisteme, eficienta energetica, schimbari climatice, substante nocive mediului, reducerea gazelor de sera, energie regenerabila etc.
1.16 Cooperarea cu asociatii/institutii/organizatii nationale si internationale in domeniul ecologic si participarea la organizarea de tabere de turism ecologic in scopul impartasirii de bune practici si identificarii de solutii pentru protejarea mediului inconjurator, biodiversitatii, adaptarii la schimbarile climatice.
1.17 Elaborarea de activitati de educatie non-formala, programe educationale, concursuri, training si programe alternative de instruire si pregatire pentru dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor ecologice, de protejare a mediului inconjurator si biodiversitatii, atat pentru copii, tineri, studenti cat si pentru jurnalisti.
1.18 Monitorizarea, evaluarea si promovarea precum si colectezarea de date cu privire la biodiversitate, ecosisteme, rezervatii naturale si zone protejate, schimbare climatica prin intermediul dezvoltarii de programe multimedia si proiecte.
1.19 Sustinerea, promovarea si facilitarea practicarii sportului si activitatilor sportiv-recreative cu rol in educarea motivationala pozitiva atat a tinerilor cat si a adultilor in general.
1.20 Sensibilizarea si motivarea comunitatii, institutiilor statutului si a sectorului privat cu privire la rolul benefic al unei vieti active, al practicarii activitatilor sportive, sportiv-recreative, cultural-sportive in mentinerea sanatatii, prin dezvoltarea de proiecte multimedia si participarea la organizarea de evenimente cultural-sportive, competitii, concursuri etc.
1.21 Sprijinirea in mod activ a conservarii si valorificarii patrimoniului cultural.
FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
1.22 Sustinerea dezvoltarii continue a abilitatilor jurnalistilor, precum si a celorlalti profesionisti din domeniul mass-media si oferirea de asistenta membrilor sai prin programe si cursuri de pregatire si perfectionare profesionala initiala si continua, programe de coaching, de orientare si consiliere educationala si profesionala, training, burse, consultanta, oportunitati de networking si initiative de transfer de cunostinte.
1.23 Stimularea creativitatii si spiritului inovativ al creatorilor de productii si proiecte mass-media prin organizarea de sesiuni de training, de conferinte, de evenimente destinate schimbului de experienta si networkingului in domeniile pe care acestia le abordeaza prin profesia de jurnalist.
1.24 Facilitarea schimbului de cunostinte si a colaborarii membrilor sai si a jurnalistilor in general, prin workshopuri, seminarii, evenimente si programe media live/in direct cu audienta, care pot fi adaptate si transmise prin intermediul diverselor platforme media si in cadrul carora sa participe persoane apartinand industriei creative, precum scriitori, directori de creatie, editori, specialisti in audienta, studenti la jurnalism, organizatii de media, manageri media etc.
1.25 Elaborarea de cursuri proprii despre dezvoltarea profesionala a jurnalistilor, productii radio-TV, productii Web/Online, management media sau cu specific in arii precum: alegerile electorale, conflictele, sanatatea, sport etc.
1.26 Infiintarea de cluburi educationale/culturale/sportive, asezaminte culturale, retele de voluntariat in sprijinul activitatilor desfasurate.
1.27 Organizarea de evenimente de comunicare/spectacole/dezbateri pentru sensibilizarea comunitatii, institutiilor statutului, sectorului privat pe teme din ariile de activitate.
1.28 Elaborarea si difuzarea de studii/cercetari/lucrari de specialitate/ materiale informative/materiale didactice/materiale mass-media specifice ariilor de activitate ale asociatiei.
1.29 Initierea si derularea de programe si proiecte in domeniul managementului resurselor umane destinate domeniului public sau privat.
1.30 Sa infiinteze o biblioteca multimedia pentru a facilita accesul la productiile multimedia realizate de-a lungul timpului.
1.31 Asociatia colaboreaza cu conducerea scolilor, liceelor, universitatilor si a altor institutii educationale pentru realizarea scopului si obiectivelor sale.
1.32 Societatea Romana de Radiodifuziune, ca susţinatoare inca de la infiintare a asociatiei UNCER si partenera ei traditionala, beneficiaza de prerogative speciale. SRR are prioritate la incheierea de parteneriate cu asociatia, reciproc avantajoase, de imagine sau a clauzelor de exclusivitate.

Conducerea Asociatiei UNCER este formata din:
(a) Adunarea Generala
(b) Consiliul Director
(c) Presedintele Asociatiei
(d) Comisia de cenzori
Adunarea Generala
Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor.
Aceasta are in principal urmatoarele atributii:
(e) sa stabileasca strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
(f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul intocmit de Consiliul Director;
(g) sa numeasca si sa destituie membrii Consiliului Director si Presedintele Consiliului;
(h) sa numeasca si sa destituie cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori;
(i) sa infiinteze filiale si sucursale;
(j) sa modifice Actul Constitutiv si Statutul la propunerea Consiliului Director;
(k) sa dizolve si sa lichideze asociatia, precum si sa stabileasca destinatia activelor dupa lichidare;
(l) orice alte atributii stipulate de lege;
Adunarea Generala se intruneste o data pe an in sedinte ordinare sau extraordinare, oricand considera necesar fie Consiliul Director, fie un Membru asociat deplin.
Adunarea Generala nu poate lua hotarari in mod valabil decat daca jumatate plus unul din numarul total de Membri asociati deplini sunt prezenti la data intrunirii. In cazul in care nu se intruneste cvorumul, Adunarea poate fi convocata din nou, peste mai putin de 3 zile si va putea lua hotarari cu majoritatea de voturi ale celor prezenti, indiferent de numarul acestora.
Prezenta si votul la Adunarea Generala se pot face si prin reprezentant. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla a voturilor membrilor deplini prezenti.
Reprezentarea in Adunarea Generala se face printr-un alt membru al Asociatiei, printr-un document scris si semnat de catre persoana care doreste sa fie reprezentata si se inregistreaza la Secretariatul Asociatiei, inainte de data intrunirii Adunarii Generale. Un membru al Asociatiei nu poate reprezenta mai mult de o persoana.

Consiliul Director
Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
Consiliul Director este format din Presedinte, Vicepresedinti si un secretar executiv. Numarul de vicepresedinti, precum si numirea acestora se stabileste prin vot in functie de nevoile Asociatiei.
Consiliul Director are in principal urmatoarele atributii:
(a) controleaza respectarea prevederilor statutare;
(b) intocmeste raportul situatiei asociatiei;
(c) aproba organigrama asociatiei si strategia privind personalul;
(d) pregateste bugetul si trimite Adunarii Generale: raportul de activitate pentru perioada precedenta, anual si la sfarsitul mandatului sau, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, inregistrarile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
(e) propune modificarile Statutului asociatiei;
(f) propune dizolvarea;
(g) incheie documentele legale in numele asociatiei;
(h) analizeaza cererile noilor membri asociati care vor sa devina membrii deplini şi decide primirea acestora
(i) excluderea membrilor, in conformitate cu Statutul.
(j) stabileste cotizatia periodica a membrilor;
(k) indeplineste orice alte atributii mentionate in Statut sau stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul Director;
(l) reprezinta Asociatia UNCER in raport cu tertii, instantele sau alte organizatii;
(m) ia masuri pentru indeplinirea obiectivelor si implementarea hotararilor Asociatiei, daca acestea nu se incadreaza in atributiile Adunarii Generale;
(n) pregateste si convoaca sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale.
(o) ia hotarari in legatura cu modificari ale sediului social al asociatiei.
Membrii Consiliului Director sunt alesi pentru un mandat de 2 (doi) ani.
Consiliul Director nu poate cuprinde mai mult de o singura persoana care nu este membru al Asociatiei. Consiliul Director poate numi una sau mai multe persoane cu atributii executive, inclusiv persoane care nu sunt membri ai Asociatiei.
Consiliul Director accepta votul prin reprezentant. Reprezentarea in Consiliul Director se face in scris, prin transmiterea catre un alt membru al Consiliului Director si prin mentiunea in procesul verbal de sedinta.
Consiliul Director se intruneste cel putin o data la sase luni, dezbate problemele si activitatile asociatiei, precum si noile activitati sugerate de membrii generali si/sau de membrii asociati deplini.
Consiliul Director isi poate tine sedintele numai daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul total al membrilor sai. Hotararile Consiliului Director sunt luate cu majoritatea de voturi ale membrilor sai prezenti, cu exceptia hotararilor pentru care este nevoie de o majoritate mai mare, conform prezentului Statut.
In situatia in care un Vicepresedinte nu isi poate indeplini atributiile functiei pentru o perioada mai mare de saizeci (60) de zile in conformitate cu prevederile prezentului Statut, acel Vicepresedinte va putea fi inlocuit. Orice membru al Consiliului Director poate renunta la functia sa in orice moment.

Presedintele Asociatiei
Presedintele Asociatiei reprezinta UNCER si este ales pentru un mandat de 4 ani. Presedintele sau Vicepresedintele mandatat de catre Presedinte, va reprezenta in mod valabil si legal Asociatia in fata tertilor.
1.32.2 Presedintele este membru al Consiliului Director si ii coordoneaza activitatea.

Cenzor/Comisia de cenzori
Comisia de cenzori este aleasa de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 1 (un) an.
In situatia in care Asociatia nu are obligatia numirii unei Comisii de cenzori si decide ca activitatea de control sa fie realizata de unul dintre membrii Asociatiei, Adunarea Generala va desemna unul dintre membrii Asociatiei care nu face parte din Consiliul Director, in vederea exercitarii atributiilor de control.
Cenzorul/Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
(a) sa controleze administrarea patrimoniului asociatiei;
(b) sa intocmeasca rapoartele si sa le prezinte Consiliului Director si Adunarii Generale;
(c) poate participa la intrunirile Consiliului Director fara a avea drept de vot.